UZafar Iqbal uqokwe njengonobhala omusha we-ECP

UKhomishani wokhetho wePunjab Zafar Iqbal Hussain uqokwe njengonobhala omusha we-Election Commission of Pakistan (ECP) njengoBabar Yaqoob ukuze athathe umhlalaphansi ngoDisemba 31.

Ngokwesaziso se-ECP, ikhomishana eyengamele ukhetho okhethweni (i -ECC) isiqoke isikhulu seBanga-21, uZafar Iqbal, ngaphansi kwendima kanobhala we-ECP.

Imithombo itshele ukuthi i -ECC entsha izothatha isinqumo sokuthi ngabe uZafar Iqbal uzoqhubeka yini njengonobhala we-ECP noma kuzoqokwa umuntu omusha. UBabar Yaqoob ubelokhu enwetshwa unyaka owodwa ngemuva kokuqeda iminyaka yakhe emine.

0 Comments