Izinto ezeluleka ngokumelana nokuziphendulela akuzona izisekelo ezinhle zePakistan: Imran Khan

UNdunankulu u-Imran Khan uthe izwe alikwazi ukuthuthuka uma izigebengu zibamba amahhovisi aphezulu.

U-Imran Khan ngenkathi ekhuluma nababambiqhaza beBaloch yeNational Security Workshop uthe ukuzimela nokuzimela kwezomnotho kuyizinto ezibalulekile ekuphepheni kwezwe.

Uthe amazwe ahaqwe ezikweletini nakanjani azobhekana nezinkinga zokuphepha kuzwelonke njengoba amazwe abhekene nezinkinga zomnotho engakwazi ukusebenzisa izinsiza ekuthuthukiseni abantu, okubalulekile ekuthuthukiseni izwe.

Ngesikhathi ekhuluma nge-China Pakistan Economic Corridor (CPEC) uthe le phrojekthi izosiza izwe lonke, ikakhulukazi i-Balochistan ngenxa yeGawadar Port.

Uthe izwe alikwazi ukuthuthuka uma izigebengu zisemahhovisi aphezulu. Izitho ezeluleka ukushiya izigebengu futhi zigxile kwezinye izindaba azithembeki nge-County.

Ubuye wengeza ukuthi amazwe awakwazi ukuthuthuka uma izigebengu ezikhohlakele ziqhubeka nokufaka izinto kumngcwabo wazo. Izinhlaka ezisaba ukuthi inkohliso yazo izodalulwa zikhalela phezulu.

Uthe abantu abagxilisa ukwesaba emphakathini ukuvikela amavoti akuwona abaholi.

0 Comments